“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

 

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“. Acest disclaimer nu se aplică materialelor produse de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional.

 

    “Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”   

 

                               


”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII VLĂDENI, COM. VLĂDENI, JUD. IALOMIȚA”

Comuna Vlădeni, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII VLĂDENI, COM. VLĂDENI, JUD. IALOMIȚA”, cod MySMIS 123524, în baza contractului de finanțare 5432/12.05.2020, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar 1 și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar 2.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - CLĂDIRI PUBLICE.

Valoarea totală a proiectului este de 1.762.832,34 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.497.935,75 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Vlădeni, comuna Vlădeni prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii – beneficiari direcți ai investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului cuprind creșterea performanței energetice la nivelul Școlii Vlădeni, reducerea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor școlii Vladeni cu 86,13%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile, reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu 82,07%, reducerea consumului anual de energie primara cu 73,89% și reducerea consumului anual de energie finală cu 85,79%.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni: respectiv de la data 12.05.2020 până la data de 31.03.2022.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Primăria Vlădeni, Manager de proiect – Marian Dinu, telefon: 0243313631, e-mail: primariavladeniil@gmail.com


 

 

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.